Whitfield, K., & Baker, T. [Eds.] (2013). Handbook of Minority Aging. New York: Springer.